Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! POLITYKA COOKIES
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2021    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks
Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Gmina Dalików wydłuża termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit).

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Wniosek i załączniki należy wypełnić, podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem, zeskanować i przesłać na adres e-mail:
sekretariat@dalikow.eu

do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Zmiana rozmiaru czcionki:

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w Dalikowie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych do odwołania.
1. W celu załatwienia spraw w Urzędzie Gminy w Dalikowie należy kontaktować się telefonicznie, drogą mailową, korespondencyjnie lub przez platformę ePUAP (skrytka: ll370q6pcb/skrytka).
Urząd Gminy w Dalikowie Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików,
e-mail: sekretariat@dalikow.eu
tel.(43) 678-01-83, 691 370 123.
2. W celu załatwienia spraw w podległych jednostkach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie lub środkami
komunikacji elektronicznej:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalikowie
tel. 669 200 123, (43) 678-01-83,
email gops@dalikow.eu
- Centrum Usług Wspólnych w Dalikowie
tel. 691 541 251
email: cuw@dalikow.eu
3. Zawiesza się pracę kasy i przyjmowanie wpłat.
4. Obsługa interesantów w sprawach pilnych może odbywać się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.(43) 678-01-83, 691 370 123, Urząd Stanu Cywilnego 665 482 955.
5. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Wójta Gminy Dalików.
Bardzo przepraszamy za utrudnienia, nasze działania realizowane są dla dobra wszystkich osób przychodzących do budynku Urzędu Gminy i wszystkich osób pracujących w tym budynku.

INFORMACJA DO POBRANIA
Zmiana rozmiaru czcionki:

ZARZĄDZENIE NR 6/20
ŁÓDZKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie zaleceń dla mieszkańców wojewódziwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną
Na podstawie art. 12a ust. 2 oraz art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Saiiitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)1 oraz Upoważnienia Nr 10/2020 z dnia 10 marca 2020 r. wydanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego Łódzkiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaleca mieszkańcom województwa łódzkiego:
1. unikać uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach;
2. zaniechać podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia;
3. przestrzegać zasad zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową, w tym zwłaszcza higieny rąk;
4. stosować się do wszelkich zaleceń i zakazów wydawanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym również udzielać niezbędnych informacji pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.

 ZARZĄDZENIE DO POBRANIA

Zmiana rozmiaru czcionki:

SZANOWNI PAŃSTWO

Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się wirus SARS CoV-2 („koronawirus”) w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o zdrowie pracowników Urzędu Gminy i osób korzystających z naszych usług wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów do odwołania.
Mieszkańcy gminy i inni interesanci mogą załatwiać swoje sprawy w urzędzie telefonicznie, drogą mailową, korespondencyjnie lub przez platformę ePUAP (skrytka: ll370q6pcb/skrytka)
Urząd Gminy w Dalikowie Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików, e-mail: sekretariat@dalikow.eu, tel.(43) 678-01-83, 691 370 123
Bardzo przepraszamy za utrudnienia, nasze działania realizowane są dla dobra wszystkich osób przychodzących do budynku Urzędu Gminy i wszystkich osób pracujących w tym budynku.

INFORMACJA DO POBRANIA
Zmiana rozmiaru czcionki:

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
tel. 43 / 678 86 00
lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział
tel. 887 877 690
INF0LINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA - 800 190 590
DO POBRANIA

Zmiana rozmiaru czcionki:

Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Domaniewie

Nadanie imienia prof. Mieczysława Szymczaka Szkole Podstawowej w Domaniewie  było ważnym wydarzeniem dla młodzieży szkolnej, jak również dla Samorządu Gminy Dalików.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

 

Gmina Dalików przyjmuje wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Dalikowie, pokój nr 15

do dnia 31 marca 2020 r.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

 INFORMACJA DLA HODOWCÓW
APEL DO HODOWCÓW
ZALECENIA DLA HODOWCÓW
Zmiana rozmiaru czcionki:

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców Gminy Dalików, że dnia 27 lutego 2020r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dalikowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Dalików.

PORZĄDEK OBRAD

TRANSMISJA NA ŻYWO

Zmiana rozmiaru czcionki:

Przypomina się, że właściciele psów są zobowiązani do prowadzenia stałego dozoru nad nimi. Zwolnienie psa od stałego dozoru jest dozwolone w przypadku, gdy pies jest uwiązany lub znajduje się na terenie należycie ogrodzonym, uniemożliwiającym psu jego opuszczenie.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiaru czcionki:

Komunikat
Urzędowy rejestr podmiotów profesjonalnych - wpis i aktualizacja danych

 Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od 14 grudnia 2019 r. w  Unii Europejskiej obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin. Zwiększył się zakres rejestracji podmiotów zajmujących się m.in. uprawą, przemieszczaniem, obrotem,  importem i eksportem roślin i produktów roślinnych.

Podmioty, które dotychczas były wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, przeszły do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, a ich numer wpisu do rejestru został poprzedzony znakiem „PL”.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do 14.03.2020 r. do złożenia aktualizacji w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów ziemniaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać: WIORiN w Łodzi (tel.42 633-99-72), Delegatura w Sieradzu (tel.43 827-11-60), Delegatura w  Skierniewicach (tel. 46 833-42-79), Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (tel.44 646 68 62) lub w najbliższej jednostce PIORiN.

Druki wniosków o wpis i aktualizację oraz wykaz wszystkich jednostek PIORiN dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl

KOMUNIKAT DO POBRANIA

Zmiana rozmiaru czcionki:

Każdego roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Dalików organizują walne zebrania, na których podsumowuje się działalność w roku poprzednim i planuje działania na rok bieżący.

Harmonogram zebrań w 2020 r.